142,875 mm x 241,3 mm x 56,642 mm d NSK 55BNR20SV1V Angular Contact Ball Bearings

142,875 mm x 241,3 mm x 56,642 mm d NSK 55BNR20SV1V Angular Contact Ball Bearings

YOU’LL 82562A/82950 Bearing number FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 142,875 mm x 241,3 mm x 56,642 mm d NSK 55BNR20SV1V Angular Contact Ball Bearings FOR SALE. Timken Brand

Bearing number 82562A/82950
Size (mm) 142.875×241.3×57.15
Brand Timken
Bore Diameter (mm) 142,875
Outer Diameter (mm) 241,3
Width (mm) 57,15
d 142,875 mm
D 241,3 mm
T 57,15 mm
B 56,642 mm
C 44,45 mm
R 8 mm
r 3,3 mm